สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม

スィーパトゥム国際言語文化研究所のロゴ
スィーパトゥム国際言語文化研究所のロゴ

スィーパトゥム国際言語文化研究所

Sripatum International Institute of Languages and Cultures [SIILC]

「สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม」の英語による名称であるが、「Sripatum University  International Institute of Languages and Cultures」となり、通称、「SIILC」とする旨を受けた。ところで、日本語による名称については、「スィーパトゥム大学・国際言語文化研究所」としたい。2011年6月以降、この名称を使わせていただくことにする。

Facebook

スィーパトゥム大学教養学部日本語ビジネスコミュニケーション学科(JBC)
スィーパトゥム大学教養学部日本語ビジネスコミュニケーション学科(JBC)
Office of International Relations SPU
Office of International Relations SPU
Sripatum University Bangkhen main campus
Sripatum University Bangkhen main campus

SPU-Japanese News

サイトマップ

Counter

Free Access Counter Templates地図姫
Flag Counter